Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych z Gminy Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych z Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

 

Wójt Gminy Kotuń Grzegorz Góral zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z terenu gminy Kotuń na spotkanie, które odbędzie się w piątek, 20 lutego o godzinie

 

14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Temat spotkania:

  • Możliwości pozyskiwani środków zewnętrznych przez org. pozarządowe
  • Wsparcie Urzędu Gminy przy pisaniu projektów przez lokalne org. pozarządowe
  • LEADER 2014-2020 - nowy okres programowania
  • Prezent

     

    acja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie programu LEADER w naszej gminie
  • Prezentacja  możliwości pozyskania środków  przez grupy nieformalne poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie
  • Plany rozwoju III sektora w Gminie Kotuń

ZAPRASZAMY

KONKUR

 

SY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOUrząd Gminy Kotuń , luty 2015 r.

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 77/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku.
Oferty można składać do 27 lutego.

ZOBACZ

 

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem.

ZOBACZ

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - "Na wakacje po uśmiech"

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, zadanie pn.: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - „Pogodne Lato”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

ZOBACZ


 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109