Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Siedleckiej. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Siedleckiej. PDF Drukuj Email

11 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10) odbyło się pierwsze w 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w LGD wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej pt.: „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”.
9. Wolne wnioski, w tym omówienie prac zepołu międzygminnego, przygotowującego Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.
10. Zakończenie obrad.

www.lgdsiedlce.pl

 


 

LGD to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia. Tak też będzie na obszarze powiatu siedleckiego.

Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2014 r.LGD zaczęła działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń, Suchożebry, Mokobody, Wiśniew, Skórzec i Wodynie oraz Gminę Olszanka z terenu powiatu łosickiego.

Siedzibą stowarzyszenia, do którego przystąpili wójtowie wszystkich wymienionych wyżej gmin, została Filia GOK w Starym Krzesku. Stowarzyszenie realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie. Na ten cel planuje się pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, ale również ze źródeł krajowych.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109