Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015. PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 10.2015 Wójta Gminy Kotuń z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U z 2013 r. poz. 594  z późn. zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zmianami ):

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2) wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)           Biuletynie Informacji Publicznej,

2)           Na stronie internetowej Gminy www.kotun.pl

3)           Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kotuń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Grzegorz Góral

/-/

Wójt Gminy Kotuń

 

 

źródło: www.pozytek.gov.pl

Informacja w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Informujemy, że rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI PDF>>>

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109