Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Zgłoszenia do komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Zgłoszenia do komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Kotuń

 

działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ZAPRASZA

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w Komisji Konkursowej:

1) posiadać obywatelstwo RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

3) posiadać doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs
oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ww. ustawy,

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, (pobierz formularz zgłoszeniowy).

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kotuń jak i ze strony www.kotun.pl oraz w siedzibie UG Kotuń (Sekretarz Gminy).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie UG Kotuń, ul. Siedlecka 56 c. 08-130 Kotuń .

Termin składania zgłoszeń do pracy w Komisji Konkursowej upływa 31 marca 2015 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2015 roku o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Kotuń,  ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń (pokój 18 – Sekretarz Gminy)

Więcej informacji: tel. 25 641 43 83

Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy kandydata,

Grzegorz Góral

/-/

Wójt Gminy Kotuń

 

Kotuń, dnia 20 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109