Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Reprezentacja Gminy Kotuń w Radzie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Reprezentacja Gminy Kotuń w Radzie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Kotuń Pan Grzegorz Góral  został członkiem Rady  Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Celem Rady jest  wg statutu wybór projektów dofinansowania (zgodnie z Art. 15, punktem 2, ustępem 4 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku), mających być realizowanych w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 


Reprezentanci gminy Kotuń Daniel Celiński Prezes OSP Kotuń i Sławomir Smolak Sekretarz Gminy Kotuń źródło: facebook

10 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej ZAZ przy ul. Chopina 10 odbyło się drugie w tym roku Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 r.:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
11. Wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
12. Przedstawienie stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Co najważniejsze, mamy zatwierdzone sprawozdania za rok 2014, jasny plan pracy oraz nowych członków władz!

Zarząd został uzupełniony o Pana Starostę Siedleckiego Dariusza Stopę oraz Radosława Strzalińskiego.

Walne Zebranie Członków wybrało też członków Rady:
1. Ewa Cizio - reprezentująca Gminę Wodynie
2. Kazimierz Łęczycki - reprezentujący Gminę Siedlce
3. Marlena Paczek - reprezentująca Gminę Domanice
4. Elżbieta Łastowska - reprezentująca Gminę Skórzec
5. Beata Izdebska - reprezentująca Gminę Wiśniew
6. Małgorzata Osińska - reprezentująca Gminę Suchożebry
7. Grzegorz Góral - reprezentujący Gminę Kotuń
8. Dorota Dmowska-Paczuska - reprezentująca Gminę Mokobody
9. Marcin Bobryk - reprezentujący Gminę Zbuczyn
10. Jolanta Stańczuk – reprezentująca Miasto i Gminę Mordy.

więcej: www.lgdsiedlce.pl

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109