Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych PDF Drukuj Email

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

GMINA KOTUŃ

Wójt Gminy Kotuń –Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnymw 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kotuń. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kotuń,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1)Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:–imienia i nazwiska,–adresu zamieszkania,–telefonu,–adresu email.

2)  Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3)Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego –Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Uwagi:Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt

/-/ Grzegorz Góral

 

Pliki do pobrania

1. Procedura naboru

2. Plakat

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Ogłoszenie

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

6. Formularz zgłoszeniowy.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109