Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Emerytury i renty Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Emerytury i renty PDF Drukuj Email
Emerytury i renty


Akty prawne

Prawo ubezpieczeń społecznych jest dziedziną prawa określającą:

 • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
 • zasady ustalania wysokości świadczeń;
 • zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru.


Świadczenia z ubezpieczeń społecznych przysługują:

 • ubezpieczonym - w razie spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Prawo ubezpieczeń społecznych przewiduje następujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

1) emeryturę:

·         dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

·         dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

·         dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

·         emeryturę pomostową

·         emeryturę kapitałową

2) rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową

3) rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

4) rentę socjalną

5) rentę rodzinną

6) dodatek pielęgnacyjny

7) świadczenie przedemerytalne

 

Cały system ubezpieczeń społecznych stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, stan cywilny oraz stan rodzinny.

 

Zasada równego traktowania obejmuje w szczególności:

  1)warunki objęcia systemem ubezpieczeń społecznych,
  2) obowiązki opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne,
  3) obliczanie wysokości świadczeń,
  4) okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń


Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady równego traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia społecznego przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 31.12.2008r

WYKAZ PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PO DNIU 31 GRUDNIA 2008r.

 

EMERYTURY I RENTY WZORY

 

Wniosek o przeliczenie świadczenia emerytalnego/rentowego

Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS w przedmiocie odmowy przyznania do renty z tytułu niezdolności do pracy

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109