Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Prawo pracy Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Prawo pracy PDF Drukuj Email
Prawo pracy

Akty prawne

Prawo pracy jest dziedziną prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, w szczególnościPracownikiem, w rozumieniu prawa pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie
 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Z uwagi na powyższe nie są uznawani za pracowników m.in. :
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło,
 • osoby zatrudnione na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą

Pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy, jest jednostka organizacyjna np. spółka prawa handlowego czy spółdzielnia, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Podstawowymi zasadami prawa pracy są:
 • prawo pracownika do wyboru miejsca zatrudnienia,
 • prawo do równego traktowania w zatrudnieniu w szczególności do równego traktowania kobiet i mężczyzn, przejawiające się w równych prawach z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków,
 • prawo pracownika do wypoczynku zapewnione przepisami o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych,
 • określanie przez państwo minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • obowiązek szanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych pracownika,
 • obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi,
 • obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Najważniejszą jednak zasadą prawa pracy jest zasada, iż postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów, które są mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

 

 

źródło

 

PRAWO PRACY - WZORY

FORMULARZE PRZYDATNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY

POZEW O ZAPŁATĘ ZALEGŁEGO WYNAGRODZENIA


 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109