Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. PDF Drukuj Email

W związku z zarządzeniem Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i zasad działania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,

Wójt Gminy Kotuń informuje


że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku działania w/w czynników producent rolny powinien poinformować pisemnie Urząd Gminy/Miasta właściwy ze względu na położenie swoich gruntów o poniesionych stratach. Zgłoszenie powinno zostać złożone do właściwego Urzędu Gminy/Miasta, na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (wzór wniosku dostępny na stronie http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1529 oraz w Urzędzie Gminy w Kotuniu w pokoju nr 6), w terminie:
-    do 20 dni od dnia wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny
-    do 20 dni od dnia ustąpienia wody w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w uprawach, zwierzętach i maszynach;
Za termin wystąpienia zjawiska uznawany jest dzień rozpoczęcia jego trwania, za dzień ustąpienia wody w przypadku powodzi należy uznać dzień zakończenia jej trwania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz.1249 z późn zm.)

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:

http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1529


 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109