Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Pierwsze koty za płoty ....Współpraca Gminy Kotuń i organizacji pozarządowych zapoczątkowana Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Pierwsze koty za płoty ....Współpraca Gminy Kotuń i organizacji pozarządowych zapoczątkowana PDF Drukuj Email

12 000 zł

Tyle otrzyma Stowarzyszenie "Nasz Kotuń" od Wojewody Mazowieckiego na organizację 2 zadań w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku.

Przy wsparciu Urzędu Gminy Stowarzyszenie Nasz Kotuń złożyło w kwietniu br.  2 projekty na realizację następujących zadań:

 

1. Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia.

Celem projektu jest uruchomienie świetlicy dla dzieci wiejskich w miejscowości Żeliszew Duży, gmina Kotuń

Grupą docelową w tym projekcie będą: Dzieci i młodzież (ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości położonych na granicy gminy wiejskiej Kotuń tj. Żeliszew, Kolonia Marysin, Koloni Żeliszew, Łęki, Żeliszew Duży i Pokościelny, Ozorów, Rososz), zamieszkujący woj. mazowieckie, bez względu na wykształcenie, stopień niepełnosprawności, wyznanie. Głównym kryterium rekrutacji będzie chęć uczestnictwa w zajęciach zaoferowanych w ramach Świetlicy w Żeliszewie Dużym.

2. Aktywizacja i integracja osób starszych w gminie Kotuń.

Celem projektu jest  aktywizacja i integracja osób starszych 50+ poprzez powołanie „Uniwersytetu III Wieku” zwanego dalej UTW.

Celem projektu jest szeroko rozumiana integracja i wsparcie osób starszych zamieszkałych na obszarze gminy Kotuń, powiat siedlecki. Grupą docelowa w tym projekcie będą: Osoby starsze 50 +, zamieszkujący woj. mazowieckie, bez względu na wykształcenie, stopień niepełnosprawności, wyznanie oraz miejsca zamieszkania. Głównym kryterium rekrutacji będzie chęć uczestnictwa w zajęciach zaoferowanych w ramach UTW.

 

zob: Ogłoszenie wyników konkursu Woj. Mazowieckiego na 2011 r.

W obu projektach Stowarzyszenie otrzymało datacje w wysokości 6000 zł.

W ocenie wójta Sławomira Adamiaka taka "współpraca pomiędzy gminą Kotuń a organizacjami pozarządowymi przyniesie najwieksze korzyści dla społeczności lokalnej gminy Kotuń. To właśnie III sektor przy wsparciu Urzędu Gminy może rozwinąć podstawy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Możemy jedynie zachęcać mieszkańców do tworzenia stowarzyszeń i współpracować przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych jak to ma miejsce w przypadku istniejącego Stowarzyszenia "Nasz Kotuń". A jest to szczególnie ważne w dobie ogólnego kryzysu gdzie gminy muszą przede wszystki9m zadbać o potrzeby mieszkańców określone w ustawie o samorządzie gminnym. Jest to tez zainicjowanie wypracowania wspólnego  modelu współpracy samorzadu z III sektorem na rok 2012."

Przykładem współpracy niech będzie Stowarzyszenie "Boska Wioska" z Wilczonka, które po zarejestrowaniu stowarzyszenia w dniu 13 maja br już 20 maja przy wsparciu UG Kotuń złożyło do Min. Pracy i Polityki Społecznej wniosek na wyposażenie świetlicy w Wilczonku. Czekamy na wyniki konkursu w MPiPS gdzie gmina Kotuń złożyła dodatkowo wnioski na zielone szkoły i wyposażenie świetlicy w Żeliszewie.

A przed nami nabory do Kapitału Ludzkiego. Wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem małych dotacji do 50 000 zł w tramach działania 9.5 i 7.3 POKL zapraszamy do współpracy. Pracownicy UG Kotuń pomogą każdemu, kto chce pozyskać środki na swoją działalność statutową o ile dotyczy ona mieszkańców gminy Kotuń.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109