Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gm. Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gm. Kotuń PDF Drukuj Email

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Kotuń (Skład Osobowy) - zobacz wizualizację wg PKW

Okręg wyborczy do Sejmu nr 18

Listy kandydatów do Sejmu    - zobacz wizualizację wg PKW

Okręg wyborczy do Senatu nr 48

Listy Kandydatów do SENATU - zobacz wizualizację wg PKW


Wybory: Mężowie Zaufania

PDF Drukuj Email

Wg wyjaśnień PKW z dnia 5 X 2011 r. podczas pobytu w lokalu wyborczym męzowie zaufania zobowiązywani są do noszenia własnego identyfikatora. który może zawierać wyłącznie: imię i nazwisko, funkcję "mąż zaufania" oraz nazwę komitetu wyborczego.

Zakazane jest umieszczanie logotypów komitetów wyborczych !!!!


1. Kodeks Wyborczy - pobierz plik PDF

2. WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,  DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA  W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. - pobierz plik PDF

3. Kalendarz wyborczy - pobierz plik PDF

4. Lokale OKW dostosowane do osób niepełnosprawnych: Kotuń i Bojmie - pobierz plik PDF rozporządzenia

5. Pełnomocnictwa - pobierz plik PDF rozporządzenia

6. KOMUNIKAT  DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - pobierz plik PDF

7. Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik PDF


Prawo wyborcze

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawy wyborcze

Ustawy referendalne

Ustawy oraz inne akty prawne związane z wyborami

Dokumenty i akty międzynarodowe związane z wyborami


Uchwały PKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Warszawie I powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r.

sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

(Monitor Polski Nr 26, poz. 286)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

(Monitor Polski Nr 23, poz. 252)

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109