Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Fizjografia Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Fizjografia PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń położona jest w środkowo-zachodniej części makroregionu geograficznego - Niziny Południowopodlaskiej. Zachodnia część gminy (dolina Kostrzynia i tereny przyległe) położona jest w granicach mezoregionu zwanego Obniżeniem Węgrowskiem, natomiast część wschodnia obejmuje południowo-zachodni fragment Wysoczyzny Siedleckiej (Kondracki 1988).


Na terenie gminy Kotuń dominuje zdenudowana wysoczyzna polodowcowa, lekko falista z ostańcami moren czołowych o niewielkich wysokościach względnych (od 5 do 15 m)1 oraz płaskich zboczach. Obszary wysoczyznowe w zachodniej części gminy położone są przeciętnie na wysokości 140-150 m npm, natomiast dolina Kostrzynia od 133 m npm w rejonie wsi Jagodne do około 145 m w południowej części doliny. Wschodnia część gminy położona jest wyżej - obszary obniżeń powytopiskowych znajdują się na wysokości 145-150 m npm, natomiast wzgórza morenowe leżą na wysokości 160-170 m npm. Nawyższe wzgórze morenowe znajdujące się na północ od Gręzowa osiąga wysokość 176 m npm. Wzgórza moreny czołowej występują tylko w północnej części gminy na północ od wsi Bojmie, Mingosy, Wilczonek i Gręzów.


Krajobraz gminy urozmaicają nieliczne wydmy. Największe z nich występują na południe od Kotunia oraz między Żeliszewem Dużym a Łączką. Pojedyncze, niewielkie wydmy znajdują się także przy północnej i południowej granicy gminy.


Przestrzenny układ dolin rzecznych na terenie gminy Kotń jest dosyć skomplikowany. Największa z nich - dolina Kostrzynia - rozciąga się południkowo przez całą zachodnią część gminy. Jej szerokość w części południowej jest znaczna i wynosi od 0,5 do 1,5 km. W części północnej (na północ od Oleksina) jest znacznie węższa i w przewężeniach między wzniesieniami morenowymi osiąga miejscami tylko 200-300 m. Dolina Świdnicy, niewielkiego dopływu Kostrzynia - posiada układ równoleżnikowy i przecina obszar gminy w kierunku wschód-zachód w części środkowej. Szerokość doliny Świdnicy jest zmienna, osiągając lokalnie (np. koło Wilczonka) do 1,5 km. Na terenie gminy występuje ponadto wiele obniżeń zaadaptowanych przez mniejsze cieki.

Mapy

  1. Rzeźba terenu
  2. Warunki wodne i utwory powierzchniowe
  3. Przyroda ożywiona. Ochrona prawna.
  4. Ocena warunków ekofizjograficznych
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109