Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu PDF Drukuj Email

Uzasadnienie potrzeby realizacji projekt.

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

  • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W 6 szkołach Gm. Kotuń zostały wprowadzone Standardy I, II i III określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji  nauczania..." autorstwa IZ PO KL.
Dane zawarte przedstawione są na rok szkolny 2011/2012.
Diagnoza zrobiona przez poszczególne zespoły w szkołach wskazuje na konieczność objęcia uczniów z problemami w opanowaniu umiejętności szkolnych oraz te osoby zdolne które wymagają indywidualnego podejścia.
W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w powyższych szkołach i klasach badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały poniższe problemy. Badania zostały przeprowadzone w lutym i marcu br. przez zespoły nauczycieli funkcjonujących w szkołach.
Diagnozy przeprowadzone w szkołach przez zespoły nauczycieli stwierdziły, że w tych szkołach występują liczne zaburzenia/uzdolnienia, które obejmują przede wszystkim:
Zajęcia nr 1.  Trudności w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożenie ryzykiem dysleksji
Zajęcia nr 2.  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
Zajęcia nr 3. Zajęcia dla dzieci w trudnościach w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia nr 4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia nr 5. Zajęcia z j. angielskiego dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia nr 6. Zajęcia z języka polskiego dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia nr 7. Zajęcia matematyczne w zakresie uzdolnień matematycznych
Zajęcia nr 8. Zajęcia plastyczne dla uczniów uzdolnionych plastycznie

W poszczególnych szkołach zdiagnozowano następujące potrzeby w zakresie indywidualizacji nauczania
1. Zespół Oświatowy (ZO) w Kotuniu, w klasach I-III liczy 118 dzieci w tym 67 Dziewczynek (DZ) i 51 chłopców (CH).
Zajęcia nr 1. Tego typu zaburzenia występują u 33 uczniów (U) co stanowi 28 % ogółu, w tej liczbie jest 15 DZ i 18 CH.
Zajęcia nr 2.Tego typu zaburzenia występują u 13 U w tym 6 DZ i 7CH.
Zajęcia nr 4. powinny być zrealizowane w grupie  36 U (18 DZ/18 CH)
Zajęcia nr 5. Zdiagnozowano także grupę 25 U (w tym 10 DZ) uzdolnionych językowo, których należałoby objąć dodatkowymi zajęciami z j. angielskiego.
Zajęcia nr 7. W tym zakresie zdiagnozowano potrzeby u 21 U ( w tym 10 DZ)  wymagających  wsparcia rozwoju ich umiejętności matematycznych.

2. Zespół Szkół (ZS) w  Bojmiu w klasach I-III liczy 51 dzieci w tym 25 DZ i 26 CH
Zajęcia nr 1. Tego typu zaburzenia występują u 8 U co stanowi  w tej liczbie jest 5 DZ/3 CH
Zajęcia nr 2 powinny być realizowane u 12 U z zaburzeniami komunikacji społecznej w tym 6 DZ/6CH
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 5 U (3 DZ/ 2 CH).
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 20 U (8 DZ/12 CH)
Zajęcia nr 6 powinny być realizowane u 6 U w tym 3 DZ.
Zajęcia nr 8 powinny być realizowane u 9 U w tym 5 DZ

3. Szkoła Podstawowa (SP) w Broszkowie, w klasach I-III liczy 20 osób w tym 11DZ i 9 CH.  Diagnoza przeprowadzona w tej szkole przez zespół nauczycieli stwierdziła, że w szkole występują liczne zaburzenia, które należy objąć w roku szkolnym 2011/12. Zdiagnozowano do wsparcie 16 osób co stanowi 80 % uczniów w szkole. Wybór tej grupy wynika z analizy potrzeb uczniów bez względu na płeć.  Zajęcia te będą obejmowały przede wszystkim:
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 5 U (1 DZ i 4 CH)
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 7 U (3 DZ/4 CH). 
Zajęcia nr 5 powinny być realizowane u 4 U w tym 2 DZ.

4. ZS w Żeliszewie Podkościelnym. Kl. I-III liczą 56 osób w tym 30 DZ/26CH.
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 30 U.
Zajęcia nr 2 powinny być realizowane u 20 U uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 5 U.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 16 U.
Zajęcia nr 7 powinny być realizowane u10 U uzdolnionych matematycznie
Zajęcia nr 8 powinny być przeprowadzone u 12 U. 

5. SP w Koszewnicy. Kl. I-III liczą 27 osób w tym 16 DZ i 11 CH.
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 19 U.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 9 U.
Zajęcia nr 7 powinny być realizowane u 27 U uzdolnionych matematycznie

6. SP w Cisiu-Zgrudziu. W kl. I-III objętych projektem zdiagnozowano 20 osób (9 DZ i 11 CH).
Zajęcia nr 1 powinny być realizowane u 18 U.
Zajęcia nr 3 powinny być realizowane u 9 U z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, do indywidualizacji nauczania.
Zajęcia nr 4 powinny być realizowane u 20 U.

 


Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109