Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Cele projektu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Cele projektu PDF Drukuj Email

CELE PROJEKTU

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

  • Cel główny projektu: Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 6 szkół podstawowych gminy Kotuń ,  dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb  edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
  • Cele szczegółowe projektu:
    1. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kotuń oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
    2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne  w okresie do końca realizacji projektu.
    3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych  w Gminie Kotuń, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji


Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109