Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Grupy docelowe Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Grupy docelowe PDF Drukuj Email

Grupy docelowe

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

POWRÓT

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

  • Grupy docelowe

Projektem objęci będą zdiagnozowani przez zespoły powołane w poszczególnych szkołach uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gm. Kotuń, a zatem 210 dzieci (110 DZ i 100 CH). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy  (kryterium rekrutacji).. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.
Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez szkoły diagnozę.  Diagnoza sytuacji w  szkołach została przeprowadzona przez zespoły nauczycieli, powołane przez dyrektorów w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I-III, a także dodatkowo kadra pedagogiczna szkoły. Diagnoza obejmowała  obserwacje uczniów klas I-III na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w bibliotece, na korytarzach, w czasie przerw. Ponadto badania obejmowały również:
- analizę osiągnięć uczniów – zapisy w dziennikach lekcyjnych, egzaminy wewnętrzne przeprowadzone w klasach I-III;
- analiza dokumentacji wychowawcy;
- analiza dokumentacji pedagoga szkolnego oraz informacji dostarczonych przez pracowników PPP;
- rozmowy z uczniami klas I-III oraz rodzicami uczniów.
W przypadku uczniów klas I,  podstawą do zakwalifikowania do poszczególnych zajęć były wyniki diagnozy oraz rozmowy z rodzicami tych dzieci.
Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół . Jednocześnie dyr.  szkół przeprowadzili wstępne spotkanie z rodzicami dzieci, podczas którego zaprezentowane zostały założenia projektowe. Rodzice z aprobatą podeszli do przedstawianych propozycji i wykazali zainteresowanie planowanym wsparciem projektowym.

POWRÓT

 


 

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109