Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Zadania projektu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Zadania projektu PDF Drukuj Email

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

POWRÓT

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

 • Zadania:
  (OPIS A: wspólny dla każdej szkoły – zadanie 1-6)
  [Szkoła zrealizuje zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli  programy indywidualizacji.
  Wybór wykonawców tych usług zostanie przeprowadzony zgodnie z PZP. wyjaśnienia IZ i MEN w tej sprawie. Liczebność grup będzie zgodna z wytycznymi MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W ramach dodatkowych zajęć przekazane będą informacje kształtujące postawy wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami. Przekazywane będą komunikaty nt. Możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.]
  Zadanie nr 1 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZO w Kotuniu:
  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1  dla 33 U, 6 grup x 30 h =180 h
  Zajęcia nr 2 dla 13 U  w 2 grupach x 30 h = 60 h
  Zajęcia nr 4  dla 36 U, 6 grup x 30 h = 180 h
  Zajęcia nr 5 dla 25 U, 5 grup x 30 godzin = 150 h
  Zajęcia nr 7 dla 21 U 5 grup x 30 h = 150 h

  Zadanie nr 2 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZS w Bojmiu,

  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1 dla 8 U (5 Dz/3 CH) 1 grupa x 40 godzin
  Zajęcia nr 2 dla 12 U (6 Dz/6 CH) 2 grupy x 30 h = 60 h
  Zajęcia nr 3 dla 5 U (3 Dz/1 Ch) 1 grupa x 40 h = 40 h
  Zajęcia nr 4 dla dla 20 U, 2 grupy x 60 h=120 h
  Zajęcia nr 6 dla 6 U, 1 grupa x 30 h
  Zajęcia nr 8 dla 9 U, 2 grupy x 30 h = 60h
  Zadanie nr 3 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w w SP w Broszkowie,

  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1 dla 5 U, 2 grupy x 60 h = 120 h
  Zajęcia nr 4 dla 7 U, 1 grupa x 60 h
  Zajęcia nr 5 dla 4 U, 2 grupy x 60 h = 120 h
  Zadanie nr 4 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia  ZO w Żeliszewie Podkościelnym,

  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1  dla 30 U, 3 grupy x 60 h = 180 h
  Zajęcia nr 2 dla 20 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
  Zajęcia nr 3 dla 5 U, 1 grupa x 60 h
  Zajęcia nr 4 dla 16 U, 2 grupy x 60 h=120h
  Zajęcia nr 7 dla 10 U, 2 grupy x 30 h=60h
  Zajęcia nr 8 dla 12 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
  Zadanie nr 5 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w SP Koszewnicy,

  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1 dla 19 U, 3 grupy x 30 h = 90 h
  Zajęcia nr 4 dla 9 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
  Zajęcia nr 7 dla 27 U, 3 grupy x 30 h = 90 h
  Zadanie nr 6 Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w Sp w Cisiu Zagrudziu,

  Dla każdych zajęć przewidziano następującą liczbę godzin w podziale na grupy:
  Zajęcia nr 1 dla 18 U, 3 grupy x 30 h = 90 h
  Zajęcia nr 3 dla  9 U, 1 grupa x 30 h
  Zajęcia nr 4 dla 20 U, 2 grupy x 30 h = 60 h
  Zadanie nr 7 Doposażenie bazy dydaktycznej we wszystkich szkołach,
  Wyposażenie dydaktyczne sal będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic poszczególnych szkół w zakresie potrzeb określonych przez diagnozujące zespoły. Zakupione zostaną ch objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne  w okresie do końca realizacji projektu.zgodnie z budżetem niezbędne wyposażenie dydaktyczne do każdej szkoły (wyszczególnione szczegółowo w budżecie dla każdej szkoły oddzielnie. Ponadto zakupione zostaną specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zostanie wyposażona zgodnie z budżetem w brakujące oprogramowanie multimedialne  lub tylko wyposażenie zaliczane do cross-financingu szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. poprzez realizację tego działania osiągnięty zostanie Standard IV opisany w "Zasadach....". Opis doposażenia znajduje się w budżecie szczegółowym

 


POWRÓT

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109