Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Wody powierzchniowe Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Wody powierzchniowe PDF Drukuj Email

Wody powierzchniowe

Gmina Kotuń położona jest w zlewni Liwca, lewobrzeżnego dopływu Bugu. Sieć hydrograficzna na terenie gminy jest rozwinięta stosunkowo dobrze, a przepływające przez teren gminy rzeki posiadają wiele mniejszych, uregulowanych dopływów.

Odpływ wód odbywa się w kierunku północnym (doliną Kostrzynia), wschodnim i północno-wschodnim (lewobrzeżne dopływy Kostrzynia) oraz zachodnim i północno-zachodnim (Świdnica i jej dopływy).
Największą rzeką przepływającą przez gminę Kotuń jest Kostrzyń, lewobrzeżny dopływ Liwca. Na długim odcinku Kostrzyń jest granicą gminy. Górny fragment rzeki (od południowej granicy gminy do Oleksina) jest uregulowany, natomiast dolny (poniżej Oleksina) koryto posiada naturalny, meandrujący charakter. Średni roczny przepływ wody wynosi 2,77 m3/s (wg wodowskazu w Jagodnem).
Największym dopływem Kostrzynia na obszarze gminy Kotuń jest Świdnica, płynąca ze wschodu na zachód i uchodząca do Kostrzynia w rejonie wsi Kępa. Jest to niewielki uregulowany ciek o charakterze rowu melioracyjnego, wypływający z sąsiedniej gminy Skórzec. Pomimo niewielkiego przepływu, dolina Świdnicy jest na niektórych fragmentach szeroka. Do Świdnicy uchodzi duża liczba rowów melioracyjnych odprowadzających wodę z lokalnych obniżeń terenu położonych po północnej i południowej stronie rzeki.
Od strony zachodniej do Kostrzynia uchodzą: Witówka (w rejonie Sosnowego), Kałuska (koło Oleksina) oraz Gawroniec, uchodzący w rejonie wsi Pieńki. Są to niewielkie cieki o uregulowanych korytach, niosące małe ilości wody.
Największymi zbiornikami wód stojących są stawy rybne. Na terenie gminy występują cztery kompleksy stawów. Największy kompleks, zajmujący powierzchnię 259 ha, znajduje się na gruntach wsi Broszków, na południe od linii kolejowej. Większość zbiorników jest silnie zarośniętych i wypłyconych, dlatego powierzchnia otwartego lustra wody nie przekracza 70 ha. Wschodnia część stawów objęta jest ochroną rezerwatową, natomiast zachodnia użytkowana gospodarczo. Na południe od stawów Broszkowskich, koło miejscowości Cisie-Zagródzie, położony jest mniejszy kompleks zajmujący 50 ha. Kompleks stawów w Ryczycy położony jest przy zachodniej granicy gminy. Zajmuje on powierzchnię 41 ha. Ze względu na niewielkie stopień zarośnięcia, lustro wody zajmuje 37 ha. Najmniejszy kompleks stawów położony jest na południe od Trzemuszki. Zajmuje on 26 ha powierzchni, z czego około 20 ha zajmuje lustro wody.
Na terenie gminy występują ponadto niewielkie zbiorniki wodne pochodzenia naturalnego. Są to niewielkie starorzecza Kostrzynia występujące w rejonie Bojmia oraz małe zagłębiania wypełnione okresowo lub na stałe wodą. Do zbiorników sztucznych należą wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji torfu lub (rzadziej) kruszywa budowlanego. W niektórych z nich wykształciły się interesujące zbiorowiska roślinne i zespoły zwierzęce.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109