Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ !!! Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ !!! PDF Drukuj Email


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOTUŃ

 

22 kwietnia 2012 roku, z inicjatywy grupy mieszkańców, odbędzie się referendum lokalne w sprawie dalszego funkcjonowania lub likwidacji dwóch szkół podstawowych naszej Gminy szkoły w Broszkowie oraz szkoły w Koszewnicy.

W dniu 20 lutego 2012 r. Rada Gminy w Kotuniu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Broszkowie, Cisiu-Zagrudziu i Koszewnicy.

Najważniejsze motywy tej decyzji to:

  • konieczność dostosowania sieci szkół do możliwości finansowych gminy. Obecnie na terenie Gminy Kotuń funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, podczas gdy np. w sąsiedniej Gminie Mrozy jest ich 3, w Gminie Skórzec - 4 (od września 2012 r. będzie 3), a w Gminie Mokobody - 2,
  • niedostateczna wysokość finansowania małych szkół z budżetu państwa (konieczność dofinansowywania z budżetu gminy w wysokości ok. 50% kosztów ich działalności, tzn. w przypadku szkół w Broszkowie i Koszewnicy ok. 800 000 zł w roku 2011),
  • zakaz zaciągania kredytów przez gminę na działalność bieżącą wynikający z nowelizacji „Ustawy o finansach publicznych”,
  • konieczność zapewnienia finansów na realizację pozostałych zadań własnych gminy, takich jak np. dbałość o stan dróg gminnych, zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, oświetlenie ulic, zapewnienie wody pitnej oraz odbioru ścieków i śmieci, remonty i utrzymanie budynków komunalnych, w tym ośrodków zdrowia, bibliotek, świetlic wiejskich.

Chcę jednocześnie dodać, że w roku 2012 zostanie w Polsce zlikwidowanych około 2000 placówek oświatowych. Dlatego też decyzja Rady Gminy w Kotuniu nie jest przypadkiem odosobnionym, ale wpisuje się w zmiany systemowe oświaty na terenie naszego kraju.

Zdając sobie jednak sprawę z wagi podejmowanej decyzji, a także doceniając rolę szkoły w środowisku lokalnym, Rada Gminy w Kotuniu przedstawiła przedstawicielom rodziców i nauczycieli poszczególnych placówek propozycję przejęcia szkół i dalszego prowadzenia ich.

Na chwilę obecną gotowość do rozmów w zakresie takiego sposobu rozwiązania problemu wyrazili tylko przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Cisiu-Zagrudziu.

Z ofertą dalszego prowadzenia placówek w Broszkowie i Koszewnicy wystąpiła też inna osoba fizyczna. Pragnę jednocześnie dodać, że ewentualna zmiana organu prowadzącego szkołę nie powoduje pogorszenia warunków nauczania dla uczniów.

Podsumowując chcę podkreślić, że zbliżające się referendum jest w istocie głosowaniem nad dalszym rozwojem Gminy Kotuń. Myślę, że przedstawione powyżej argumenty pozwolą Państwu podjąć właściwą decyzję.

Sławomir Adamiak
(-)

Wójt Gminy Kotuń

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109