Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Spisu wyborców, uprawnionych do udziału w referendum gminnym - Wniosek o udostępnienie spisu Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Spisu wyborców, uprawnionych do udziału w referendum gminnym - Wniosek o udostępnienie spisu PDF Drukuj Email

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Wójt Gminy Kotuń
ul. Siedlecka 56 C
08-130 Kotuń

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców, uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie (zarządzonym na dzień 22 kwietnia 2012 r.) na terenie Gminy Kotuń.

Spis wyborców jest udostępniany wyłącznie na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 60A w godzinach pracy urzędu od 02 do 13 kwietnia 2012 r.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Adamiak

 


OGŁOSZENIE - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW


Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania , niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109