Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Wody podziemne Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Wody podziemne PDF Drukuj Email

Pod względem hydrogeologicznym, gmina Kotuń położona jest w Podregionie Środkowo-Mazowieckim, w którym użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.

Główny poziom wodonośny znajduje się w pokładach trzeciorzędowych, położonych na znacznych głębokościach. Wody z tych pokładów charakteryzują się zwiększoną zawartością związków manganu i żelaza.
Wody pierwszego poziomu wodonośnego, znajdujące się w pokładach czwartorzędowych, ułożone są na różnych głębokościach, w zależności od konfiguracji terenu i rozkładu warstw nieprzepuszczalnych (głównie glin). Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt studni wierconych ujmujących wody z głębszych warstw pokładów czwartorzędowych. Ich głębokości wynoszą od 20 do 60 m. Większość ludności gminy zaopatruje się w wodę ze studni kopanych o głębokościach od kilku do 20 m. Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego układa się na różnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin oraz układu warstw nieprzepuszczalnych. W północnej i południowo-wschodniej części gminy poziom ten zalega na głębokości poniżej 3 m.
Zwierciadło wód pierwszego poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń i zagłębień bezodpływowych, występuje na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni terenu. Jest on zasilany głównie przez opady atmosferyczne oraz zależy od stanu wód w przepływających przez dolinki rzek i rowów melioracyjnych. Wahania zwierciadła wody w poziomie wodonośnym mogą dochodzić do 1,5 m. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu poziom wodonośny nie jest izolowany. Na obszarach wysoczyznowych poziom ten jest słabo izolowany (z powodu braku trudno przepuszczalnych warstw pod powierzchnią terenu). Jedynie w okolicach Bojmia pierwszy poziom wodonośny jest dobrze izolowany. Warunki geologiczne i fizjograficzne występujące na terenie gminy powodują, że wody pierwszego poziomu na większości obszaru gminy są zanieczyszczone bakteriologicznie i chemicznie.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109