Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Projekty Unii Europejskiej realizowane w Gminie Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Projekty Unii Europejskiej realizowane w Gminie Kotuń PDF Drukuj Email

 

 

 

 


 

 

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

 


 

Międzynarodowe Forum Wymiany Międzypokoleniowej
11-14 X 2012

Within the framework of the Europe for Citizens Programme Action 1: Measure 1.1 'Town Twinning Citizens' Meetings', on 25  July 2012 the Executive Agency adopted the list of selected projects.

Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminą Oberkreamer, pięcioma szkołami oraz dwoma stowarzyszeniami otrzymała z Komisji Europejskiej  w ramach Programu Europa Dla Obywateli Działanie Programu 1: 1.1 Spotkanie mieszkańców miast "Spotkania obywatelskie", dofinansowanie organziacji w Kotuniu w październiku br Międzynarodowego Forum Wymiany Miedzypokoleniowej.

W dniu 25 lipca 2012 r. Agencja Wykonawcza przyjęła listę wybranych projektów.

Na 102 projekty Polska otrzymała dofinansowanie do 9 projektów z czego Gmina Kotuń zajęła 24 pozycję.

ZOBACZ RELACJĘ

 


 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w partnerstwie z Gminą Kotuń, Gmina Cegłów, Gmina Jakubów, Gmina Miastków Kościelny, Miastem Żelechów i Gminą Paprotnia realizuje projekt" My się zmian nie boimy" w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL : Cel projektu: Poprawa standardów zarządzania oraz podniesienia jakości usług publicznych świadczonych przez w/w gminy na podstawie wyników samooceny CAF w okresie 09.2012 do 08.2014. Wartość projektu 1 632 612 zł


 

wrzesień 2012 - czerwiec 2013 - więcej

 


Gmina Kotuń/GOPS  realizuje projekt systemowy: " Lepsze wykształcenie -nadzieją na lepsze jutro."

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

 

Mieszkańcy gminy przejdą następujące kursy: kurs operatora wózka widłowego, kurs sprzedawcy, kurs kucharza, Kurs komputerowy II stopnia, Kurs opiekun osób starszych, kurs fitness.

 


 

 

Gmina Kotuń realizuje w jednej szkole pilotażowy projekt Rządowego programu
„Cyfrowa szkoła"  w okresie VII 2012 - VIII 2013


Stowarzyszenie Boska Wioska i Gmina Kotuń

od 1 sierpnia 2012 r do 30 maja 2013 r realizuje dwa projekty POKL

POKL.09.05.00-14-372/11 "Edukacja i aktywność w gminie Kotuń"
POKL.09.05.00-14-374/11 "Edukacyjna Wioska"

Oba projekty dotyczą zajęć językowych dla dzieci

nabory: sierpień 2012 r.


 

Gmina Kotuń realizuje
Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109