Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Gospodarka leśna Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Gospodarka leśna PDF Drukuj Email

W celu wytworzenia pożądanych typów gospodarczych na poszczególnych siedliskach oraz zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju realizowanych odnowień stosowane są następujące rodzaje rębni:

- zupełne jako zasadnicze na siedliskach: Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMw i Ol;
- częściowe i gniazdowe jako zasadnicze w drzewostanach na siedliskach: LMśw, LMw, Lśw i OlJ.
Zakres prac hodowlanych obejmuje zabiegi mające na celu odnowienie i pielęgnowanie lasu. W bieżącym okresie gospodarczym (1996-2005) w lasach państwowych planuje się wykonanie odnowień następujących powierzchni:
- halizny - 1,16 ha;
- płazowiny - 7,21 ha;
- zręby zaległe - 3,40 ha;
- zręby bieżące - 41,08 ha;
- pod osłoną przy rębniach częściowych - 4,10 ha.
Bardzo ważnym elementem hodowli lasu jest właściwe i terminowe pielęgnowanie upraw i młodników, gdyż w tym okresie następuje kształtowanie się składu gatunkowego. Pielęgnowanie upraw i młodników obejmuje zabiegi czyszczeń wczesnych i późnych. Czyszczenia wczesne będą wykonane na powierzchni - 23,71 ha, natomiast czyszczenia późne na 42,54 ha.
Ważną rolę biocenotyczną odgrywa podszyt, wzmaga bowiem odporność drzewostanów. Wprowadzanie podszytów planuje się na powierzchni 13,39 ha.
Zakres użytkowania przedrębnego obejmuje, w zależności od wieku i stanu drzewostanów, czyszczenia późne oraz trzebieże: wczesne i późne. Zaprojektowana masa grubizny jest wielkością orientacyjną, dlatego każdorazowo o kolejności zabiegu winien decydować aktualny stan drzewostanów. Przeciętnie roczne pozyskanie użytków przedrębnych na terenie lasów państwowych przedstawia się następująco:
- trzebież wczesna - 11 m3;
- trzebież późna - 40 m3.
W przypadku użytków rębnych i przedrębnych przyjęto jedynie przybliżone wartości, wynikające ze wskazań gospodarczych zawartych w opisach taksacyjnych, z uwagi na brak aktualnych planów cięć tych użytków, które są w trakcie sporządzania przez pracowników BULiGL Oddział w Warszawie.
Ogólny stan zdrowotny lasów na terenie gminy Kotuń można uznać za stosunkowo dobry. Niemniej w ubiegłych okresach gospodarczych występowały tu szkody powodowane przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Najpoważniejsze szkody spowodowała gradacja borecznika sosnowca, która wystąpiła w latach 1993-94. Zwalczanie tego szkodnika przeprowadzono stosując opryski z samolotów preparatem Demilin 480 SC. Prowadzi się również obserwacje brudnicy mniszki, która nie występuje w ilościach wskazujących na gradację. Szkody powodowane przez grzyby pasożytnicze (szczególnie huba korzeniowa) nie powodują dużych strat, występują na małych powierzchniach głównie na działkach aneksowych (porolnych). Dodatkowym czynnikiem osłabiającym drzewostany były silne wiatry i huragany, które nawiedziły te tereny w ubiegłych latach. Wymuszone zjawiskami klęskowymi cięcia sanitarne i przygodne, wykonywano w pierwszej kolejności. Systematyczna wyróbka powalonych drzew - kosztem wykonania nowych zrębów - uchroniła lasy przed nowym zagrożeniem.
Ochrona przeciwpożarowa odbywa się poprzez dyżury przy telefonie w nadleśnictwie, wyorywanie pasów przeciwpożarowych i usuwanie posuszu na bieżąco. Na terenie gminy brak jest powierzchni w produkcji pomocniczej takich jak szkółki leśne i zadrzewieniowe itp. Na terenie gminy znajduje się jedna osada leśna oraz jedna osada robotnicza.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109