Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej PDF Drukuj Email

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

W skład Partnerstwa wchodzą:


  • Gmina Kotuń

  • Gmina Cegłów
  • Gmina Jakubów
  • Gmina Miastków Kościelny
  • Miasto Żelechów
  • Gmina Paprotnia
Cel projektu:

 

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

Działania:

 

Realizacja projektu wynika z inicjatywy partnerskich gmin, które chciałyby dopasować funkcjonowanie swoich urzędów do europejskiego standardu oraz koncepcji good governance. Na przestrzeni dwuletnich działań projektowych zostanie zrealizowanych:

  • 20 tematów szkoleniowych (w porządku alfabetycznym): BIP, udzielanie informacji, Dostęp do informacji publicznej, ePUAP, Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, Instrukcja kancelaryjna, Interpretacja kryteriów i standardów oceny, przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej, Jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi, Komunikacja wewnętrzna, KPA, Ochrona danych osobowych, Ochrona środowiska – decyzje środowiskowe, Prawo pracy w JST, Tworzenia i aktualizacja opisu stanowisk, badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie rocznych planów szkoleń, Tworzenie prawa miejscowego, USC – ewidencja ludności, Ustawa o samorządzie gminnym, Warsztaty Wieloletnia prognoza finansowa (WPF), Zagospodarowanie przestrzenne, Zarządzanie kadrą, Zmiany w prawie budowlanym; łącznie dla partnerskich urzędów zostaną zrealizowane 44 szkolenia (75 dni szkoleniowych) dla około 588 pracowników/pracowniczek 6 JST
  • Doradztwo z 10 tematów: opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych, uruchomienie 2 nowych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP, uruchomienie punktów potwierdzenia profilu zaufanego, poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zewnętrznej poprzez wdrożenie jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu, ponowne wdrożenie wspólnej metody samooceny CAF, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr urzędów, poprawa gospodarowania zasobami poprzez usprawnienie systemu ewidencjonowania majątku trwałego i zasobów komunalnych, poprawa skuteczności ocen okresowych pracowników, wprowadzenie monitoringu stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji administracyjnych, przygotowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy; łącznie dla 6 partnerskich urzędów przewidziano około 1360 godzin doradztwa.
  • Kursy: Zajęcia komputerowe ECDL, w których weźmie udział 43 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich JST
  • Studia podyplomowe (w porządku alfabetycznym): Administracja, Informatyka ekonomiczna, Menedżer samorządu terytorialnego, Ochrona środowiska, Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki, Prawo samorządowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, z których skorzysta 22 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich urzędów


Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Kierownik Projektu:
Agnieszka Jędrych – tel. (22) 351 93 16

Projekt „My się zmian nie boimy” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr konkursu: 1/POKL/5.2.1/2011
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/12-00
Budżet: 1 595 012,33 PLN

link do strony projektu 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109