Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY KOTUŃ INFORMUJE, ŻE SEJM RP ZMIENIŁ USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, KTÓRA OD 1 LIPCA 2013 ROKU WPROWADZA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ULOTKA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - POBIERZ KONIECZNIE !!!!

 

1. do 10-go maja 2013 roku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podanie informacji m.in. właściciela, lokalizacji, ilości i wielkości gospodarstw domowych oraz sposobie zagospodarowani odpadów. W przypadku nie złożenia w terminie wymaganej deklaracji dane do naliczania opłat będą pobrane z prowadzonych ewidencji przez Urząd Gminy - ewidencji ludności, podatkowej. Deklaracje będą rozpowszechniane przez pracowników ZGK oraz można je będzie pobrać w Gminie, ZGK oraz ze strony internetowej www.kotun.pl,

2. do 30 czerwca 2013 roku obowiązuje zbiórka na obecnych zasadach – obowiązują umowy zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej, które mieszkańcy muszą wypowiedzieć ze skutkiem na dzień 30.06.2013r to samo dotyczy mieszkańców, którzy maja umowy zawarte z firmą Remondis oraz PUK w Siedlcach.

3. od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez Gminę – odpady będą odbierane przez firmę wyłonioną przez Wójta Gminy Kotuń w drodze przetargu. Harmonogram odbioru odpadów będzie podany do publicznej wiadomości. Ponadto Gmina wskaże miejsce, gdzie będzie można dostarczać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów, popiół, baterie, akumulatory. Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów o lokalizacji którego Gmina poinformuje w formie ogłoszeń. Zostanie wprowadzona zbiórka dodatkowych odpadów ( biodegradowalnych, które nadają się również do kompostowania na własnych kompostownikach )

4. zgodnie z wypełnioną deklaracją właściciel nieruchomości będzie ponosił opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczy gospodarstw domowych w przypadku nieruchomości zamieszkałych lub ilości (worków lub pojemników) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych. Opłaty ponosi się bez względu na to czy odpady będą oddawane i bez względu na ich ilość.

5. ustala sie miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny tj. NIESEGREGOWANE w wysokości:

6.ustala sie miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny tj. SEGREGOWANE w wysokości:

 

7. W ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości Gmina wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń. Gmina nie finansuje zakupu POJEMNIKÓW!!

 


zdjęcie: http://przyrodawiktora.blog.onet.pl/wp-content/blogs.dir/841167/files/blog_vw_5067089_7862078_tr_segregowanie_smieci_104.jpg

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109