Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Od stycznia 2014 r. rusza nabór wniosków o kredyt z dopłatą z programu "Mieszkanie dla młodych" Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Od stycznia 2014 r. rusza nabór wniosków o kredyt z dopłatą z programu "Mieszkanie dla młodych" PDF Drukuj Email

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dzisiaj umowę z Bankiem PKO BP S.A. w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych". PKO Bank Polski S.A. jest pierwszym bankiem, który będzie udzielać kredytów hipotecznych na zakup mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2014 r. klienci będą mogli składać wnioski kredytowe objęte dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu „MdM" w bankach, które podpiszą z BGK umowę o współpracy. Docelowo program będzie dostępny w większości banków na obszarze całego kraju. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa weszła w życie 23 listopada br.

 


Bank Gospodarstwa Krajowego, spełniając funkcję państwowego banku rozwoju, realizował w przeszłości duże programy mieszkaniowe, takie jak Rodzina na swoim czy program budownictwa społecznego. Teraz wykorzystamy nasze doświadczenia i kompetencje, aby spełnić oczekiwania ustawodawcy i uruchomić w terminie program „Mieszkanie dla młodych"- powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Chciałbym podkreślić, że BGK nie tylko realizuje zadania zlecone przez rząd, ale ma także własne inicjatywy w obszarze mieszkaniowym, jak choćby fundusz inwestycyjny, który będzie budował, a następnie wynajmował na zasadach rynkowych mieszkania osobom zainteresowanym najmem - dodał Kacprzyk.

Pomoc z budżetu państwa będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego dla osób zamierzających kupić pierwsze własne „M". Program zakłada, że środki pochodzące z Funduszu Dopłat na wsparcie młodych ludzi będą przekazywane za pośrednictwem BGK i banków udzielających kredytów hipotecznych. Chęć nawiązania współpracy z BGK zgłosiło już kilkanaście banków, które współpracowały przy programie „Rodzinie na swoim". Stosowne umowy z kolejnymi bankami zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Założenia nowego rządowego programu Mieszkanie dla Młodych podobnie jak poprzednio Rodziny na swoim wzmacniają własnościowy model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Po jego uruchomieniu można oczekiwać ożywienia rynku mieszkaniowego, mimo iż od nowego roku zaczyna obowiązywać rekomendacja KNF, zgodnie z którą będzie wymagany wkład własny, a kredyt hipoteczny nie będzie mógł przekraczać 95% wartości kredytowanej nieruchomości - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Program „Mieszkanie dla młodych" przeznaczony jest dla małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci, a także osób samotnych, w wieku do 35 lat. Kredyt zaciągnięty w banku na sfinansowanie zakupu mieszkania będzie musiał być udzielony w walucie polskiej na co najmniej 15 lat i będzie stanowił co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania. Dofinansowanie wkładu własnego będzie stanowiło dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania jednak nie więcej niż 50m², albo 15% dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno własne bądź przysposobione dziecko. Dodatkowe 5% w formie spłaty części kredytu będzie można uzyskać z tytułu urodzenia bądź przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka.

Program „Mieszkanie dla młodych" umożliwi nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nieruchomość musi być pierwszym mieszkaniem nabywcy. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75m² dla lokalu mieszkalnego i 100m² dla domu jednorodzinnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej troje dzieci powierzchnia ta wzrasta odpowiednio do 85m² i 110m². Cena nieruchomości nie może przekraczać wskaźnika określonego dla danej lokalizacji, publikowanego przez wojewodów. Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco będzie publikował informacje o maksymalnej wartości 1m² dla konkretnego regionu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bgk.com.pl.

Realizację programu przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie instytucją odpowiedzialną za wypłaty finansowego wsparcia dla nabywców nieruchomości. Ponadto będzie na bieżąco współpracował z bankami udzielającymi kredytów hipotecznych. Ważną rolą BGK będzie też weryfikowanie wniosków, które złożą na platformie osoby ubiegające się o pomoc państwa. BGK będzie następnie koordynował proces przekazywania środków pieniężnych nabywcom za pośrednictwem banków oraz rozliczał te środki.

Więcej informacji na temat programu "Mieszkanie dla młodych"

Lista banków, które przystąpią do programu będzie na bieżąco podawana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK - 19.12.2013

Źródło: http://www.eurofundsnews.pl/content/view/22466/329/

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109